Πολιτική απορρήτου για το PokerStars, το PokerStars Casino, το BetStars και το Full Tilt

Η διαφύλαξη των προσωπικών σας στοιχείων είναι πολύ σημαντική για την Diamond Link Limited ('Diamond', 'εμείς' ή 'εμάς'), μια εταιρεία εγγεγραμμένη στη Μάλτα (C53883), στη Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX1011 Malta και αδειοδοτημένη από την Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας (MGA/CL3/ που προσφέρει υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού υπό τις ονομασίες ‘PokerStars’, ‘BetStars’, ‘PokerStars Casino’ και ‘Full Tilt’, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στα www.pokerstars.gr, www.betstars.gr and www.fulltilt.gr (τα 'Site').

Όταν χρησιμοποιείται και επιτρέπεται από το γενικό πλαίσιο του κειμένου, ο όρος 'Όμιλος' συνεπάγεται τη Diamond μαζί με τις θυγατρικές εταιρείες της και οποιαδήποτε άλλη ελέγχουσα εταιρεία της Diamond και οποιαδήποτε θυγατρική τέτοιας ελέγχουσας εταιρείας.

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται από εμάς. Αυτό διασφαλίζεται χρησιμοποιώντας το καλύτερο λογισμικό και την κορυφαία αρχιτεκτονική υλισμικού, τεχνικές, μεθόδους και διαδικασίες που σας δίνουν τη δυνατότητα να απολαύσετε τα καλύτερα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στα Site μας γνωρίζοντας ότι διαφυλάσσεται το απόρρητό σας. Θα συμμορφωνόμαστε με τους όρους περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2001 της Μάλτας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι αναφορές σε καθορισμένους όρους στην παρούσα πολιτική απορρήτου, αν δεν ορίζονται κατωτέρω, πρέπει να γίνονται όπως ορίζονται στο Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη.

Συναίνεση στην Πολιτική Απορρήτου

 1. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, εσείς ('Χρήστης' ή 'εσείς') συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τη συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου και αυτές οι αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που θα ανακοινώνονται στα Site. Η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας από εσάς αποτελεί τη συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτή. Το Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη προηγείται έναντι οποιουδήποτε αντιτιθέμενου όρου της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Οι όροι με κεφαλαία έχουν τη σημασία που ορίζεται στο Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο παρόν. Ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και ασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας, καθώς και να σας εξηγήσουμε τα δικαιώματα σας σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου.

Τι δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό

 1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμού χρήστη Stars στα Site και για να σας επιτρέψουμε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας σε εσάς, θα σας ζητήσουμε να παρέχετε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως ενδεικτικά το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης, καθώς και να αποδείξετε ότι είστε τουλάχιστον 21 χρονών. Σε συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις μας και για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μας ή/και την υπηρεσία μέσω οποιασδήποτε από τις ιστοσελίδες μας, με το παρόν συναινείτε και μας επιτρέπετε (ή σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας) να: (i) χρησιμοποιούμε υπηρεσίες με βάση την τοποθεσία για να καθορίσουμε τη γεωγραφική σας θέση από προσωπικό υπολογιστή ή συσκευή (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 παρακάτω) (που μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στη διεύθυνση IP, τη σύνδεση Wi-Fi και στοιχεία cookies σας) και (ii) αναλαμβάνουμε τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάκτηση και μετάδοση των προσωπικών σας πληροφοριών (που θα περιλαμβάνουν αλλά δεν θα περιορίζονται στα στοιχεία τοποθεσίας σας) ή/και άλλα τέτοια στοιχεία ή πληροφορίες που μπορεί να προέρχεται από τη συσκευή/τον υπολογιστή σας, για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία/λογισμικό που μπορεί να γίνει διαθέσιμη σε εσάς καθώς και για να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Δε σας επιτρέπεται η χρήση του λογισμικού ή/και των υπηρεσιών μας αν δε θέλετε να δεσμεύεστε από αυτή τη διάταξη ή αν δε θέλετε να χορηγήσετε συγκατάθεση, όπως περιγράφεται παραπάνω. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα ή κάποιο από τα προσωπικά σας δεδομένα για να διασταυρώσουμε διάφορες χρηματοοικονομικές συναλλαγές σας με τρίτα μέρη, όπως χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, γραφεία εξακρίβωσης ταυτοπροσωπίας και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία αποθηκεύουμε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία για τη δραστηριότητά σας στα Site και πληροφορίες που περιέχονται ή λαμβάνονται από τις Συσκευές ή τα συστήματα που χρησιμοποιείτε, για να μας δίνετε τη δυνατότητα να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και να εξασφαλίζουμε ότι δεν χρησιμοποιείτε κάποιο απαγορευμένο λογισμικό ή εργαλείο τρίτου μέρους. Εμείς, οι θυγατρικές μας και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς για λογαριασμό μας θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία για τους εξής σκοπούς

  • επιβεβαίωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών,
  • παροχή Υπηρεσιών σε εσάς,
  • εξακρίβωση, επικύρωση και πιστοποίηση,
  • στατιστική ανάλυση και έρευνα,
  • έρευνα και ανάπτυξη,
  • marketing, έρευνα αγοράς και δημιουργία προφίλ πελάτη,
  • ανάλυση δεδομένων,
  • συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της άδειας και των ρυθμιστικών αρχών,
  • ανάλυση πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου απάτης,
  • καταπολέμηση κινδύνων για την ασφάλεια και
  • επιβεβαίωση της γεωγραφικής σας τοποθεσίας.

  Ενδέχεται να παραχωρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

  • εάν απαιτείται από το νόμο ή από κάποια ρυθμιστική αρχή,
  • εάν θεωρούμε ότι μια τέτοια ενέργεια είναι αναγκαία:
   • για συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική διαδικασία μας παρέχεται,
   • για προστασία και διαφύλαξη των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας,
   • προς συμμόρφωση με οποιοδήποτε ρυθμιστικό ή αδειοδοτικό σώμα ή αρχή,
   • για να επιτρέψουμε σε τρίτα μέρη να μας παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν τη διευθέτηση ή την πραγματοποίηση πληρωμών σε σχέση με τα πονταρίσματα που γίνονται από τους Χρήστες,
   • για να επιτρέψουμε σε οποιαδήποτε εταιρεία διαχείρισης πληρωμών ή συλλογής οφειλών που έχει προσληφθεί από εμάς να διαχειριστεί πληρωμές και τη διαδικασία συλλογής οφειλών προς και από τους Χρήστες,
   • για να παρέχουμε βοήθεια σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή εκ μέρους μας,
   • για τους σκοπούς οποιουδήποτε τρίτου μέρους που εξαγοράζει εμάς ή την επιχείρησή μας ή ένα μέρος από εμάς ή της επιχείρησής μας,
   • για να παρέχουμε βοήθεια σε εταιρείες πιστοληπτικής αξιοπιστίας όπως περιγράφηκε παραπάνω σε περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω στην Ενότητα 2,
  • με τη συγκατάθεσή σας,
  • με σκοπό την αποκατάσταση ζημιάς ή
  • όπως ορίζεται στις Ενότητες 5 και 6 παρακάτω.

  Μπορούμε περιστασιακά να σας στείλουμε στοιχεία σχετικά με μελλοντικά event μας, νέες πληροφορίες σχετικά με ποικιλία προϊόντων μας, προωθητικούς συνδέσμους και άλλα προωθητικά μηνύματα σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε (όπως γενικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών). Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια ενημερωτικά δελτία, μπορείτε να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να τα λαμβάνετε, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται όταν λαμβάνετε τέτοια μηνύματα.

  Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε χρέωση, άρνηση ή ανάκληση κατάθεσης που πραγματοποιείτε, θα μπορούμε, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, να δώσουμε τα στοιχεία των λογαριασμών σας και τη διαχείρισή τους σε γραφεία πιστοληπτικής αξιολόγησης ή σε αντίστοιχες υπηρεσίες στη δικαιοδοσία που διαμένετε ("CRA"). Επισημαίνεται ότι το CRA μπορεί να καταγράψει το οφειλόμενο χρέος που εκκρεμεί στο όνομά σας και άλλα προσωπικά στοιχεία και αυτές οι πληροφορίες μπορούν να παραχωρηθούν σε άλλους οργανισμούς. Αυτές οι καταχωρήσεις θα παραμείνουν στο αρχείο του CRA για 6 (έξι) χρόνια ή για άλλη χρονική περίοδο που ισχύει, μετά την ημερομηνία της χρέωσης, της άρνησης ή ανάκλησης πληρωμής. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από το CRA για την πρόληψη εγκλήματος, απάτης, ξεπλύματος χρημάτων, εξακριβώνοντας την ταυτότητά σας εάν εσείς, ο σύντροφός σας, άλλα μέλη της κατοικίας σας, της εταιρείας σας ή χρηματοοικονομικοί συνεργάτες αιτηθούν για άλλες πιστωτικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας το όνομα ή τα στοιχεία σας, ελέγχοντας τις κινήσεις των λογαριασμών που μπορεί να έχετε στην κατοχή σας, λαμβάνοντας αποφάσεις για πίστωση, πιστώνοντας σχετικές ή άλλες υπηρεσίες, ανακτώντας χρέη που οφείλετε, κάνοντας στατιστικές αναλύσεις και ελέγχοντας το σύστημα.

  Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να επεξεργαστούν από εμάς, συνεργάτες, συνεργαζόμενα γραφεία και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, σε περιοχές δικαιοδοσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση θα συμμορφωνόμαστε με τους όρους του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 2001 σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας σε σχέση με τη μεταφορά τέτοιων προσωπικών δεδομένων.

  Η χρήση του ονόματος σας δημόσια θα γίνει μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

  Το όνομα με το οποίο εγγράφεστε για να ανοίξετε ένα λογαριασμό Stars πρέπει να είναι δικό σας. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής του λογαριασμού Stars με έγκυρα και ενημερωμένα στοιχεία, επειδή χρησιμοποιούνται στη διάρκεια της εξακρίβωσης των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και για άλλους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των προσωπικών πληροφοριών σας, σάς συμβουλεύουμε να μας ενημερώνετε.

  Οι παίκτες μπορούν να αλλάζουν τα στοιχεία των λογαριασμών τους επιλέγοντας τη σχετική επιλογή λογαριασμού από το μενού στην πλατφόρμα παιχνιδιού.

Επεξεργασία καταθέσεων και αναλήψεων

 1. Για να πραγματοποιήσουν κατάθεση οι παίκτες πρέπει να δηλώσουν πληροφορίες για τη μέθοδο κατάθεσης (παράδειγμα: αριθμό πιστωτικής κάρτας και άλλα στοιχεία πιστωτικών καρτών). Αυτές οι πληροφορίες σε συνδυασμό με άλλες προσωπικές πληροφορίες σου μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκκαθάριση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών σου με εμάς. Πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να ενημερώσετε το λογαριασμό το λογαριασμό Stars εάν υπάρξουν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία.

Εμπιστευτικότητα

 1. Καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες για να διατηρήσει εμπιστευτική την ταυτότητα σας, τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από τους Χρήστες μεμονωμένα και δεν πρόκειται εις γνώσιν μας να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε κανέναν έξω από τον Όμιλο, εκτός από τον ίδιο τον Χρήστη, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Έχουμε επενδύσει σημαντικά στο διακομιστή μας, σε τεχνολογίες βάσης δεδομένων, αντιγράφων ασφαλείας, firewall (τείχος προστασίας) και κρυπτογράφησης ώστε να προστατεύσουμε τα στοιχεία που συλλέγουμε. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες εφαρμόζονται και αποτελούν τμήμα της κορυφαίας αρχιτεκτονικής ασφαλείας μας.

  Θα πρέπει και εσείς από την πλευρά σας να κάνετε ό,τι είναι δυνατό για την προστασία των δεδομένων σας. Τα Διαπιστευτήρια Σύνδεσής σας (όπως ορίζονται στην Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη) είναι εμπιστευτικά και είστε υποχρεωμένος/η να διατηρείτε τα Διαπιστευτήρια Σύνδεσής σας εμπιστευτικά συνεχώς και να κάνετε ό,τι είναι δυνατό για την προστασία της μυστικότητας και της εμπιστευτικότητάς τους.

  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Home Games, το Stars ID του λογαριασμού Χρήστη σας θα αποτελεί το αναγνωριστικό Διαχειριστή club ή Μέλους και θα εμφανίζεται στο Διαχειριστή club και τα Μέλη στο λόμπι των Home Games, στο λόμπι του club και (σε περίπτωση που ο Διαχειριστής club επιθυμεί να συμπεριληφθεί σε καταλόγους) σε δημόσιους καταλόγους των club. Επομένως, τα άτομα που σας γνωρίζουν μέσω των Home Games και/ή του club θα γνωρίζουν επίσης την ταυτότητα του Stars ID σας. Εάν δε συμφωνείτε με το παραπάνω, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τα Home Games.

Περιορισμοί Εμπιστευτικότητας

 1. Κοινοποίηση απορρήτου κατά νομική απαίτηση: Λόγω του ισχύοντος νομικού, ρυθμιστικού και ασφαλιστικού πλαισίου, μπορεί να χρειαστεί, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αποκαλύψουμε αναγνωρίσιμα στοιχεία για τους Χρήστες μας και ενδέχεται να μη μας επιτρέπεται να σας πληροφορήσουμε για αυτό. Θα κάνουμε εύλογες προσπάθειες να περιορίσουμε τέτοιες κοινοποιήσεις:

  1. όταν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι απαιτείται να το πράξουμε ως απάντηση σε κλήτευση, ένταλμα ή άλλη νομική διαδικασία ή
  2. όταν κρίνεται απαραίτητο για να ταυτοποιήσουμε, να επικοινωνήσουμε ή να προβούμε σε νομική πράξη εναντίον ατόμων ή οντοτήτων για τη διατήρηση και/ή την επιβολή των δικαιωμάτων μας ή
  3. όταν πρέπει να ενισχύσουμε την πρόληψη απάτης σε αγώνες ή έπαθλα στο site του BetStars ή να εντοπίσουμε ανώμαλες μορφές στοιχηματισμού ως μέρος ενός συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης, τότε ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες που σχετίζονται με τέτοιες μορφές στοιχηματισμού ή να δώσουμε τα στοιχεία ενός ύποπτου για απάτη στους αθλητικούς φορείς, στις ρυθμιστικές αρχές ή σε οποιονδήποτε τρίτο οργανισμό που είμαστε μέλος και ασχολείται με τη διερεύνηση τέτοιων αδικημάτων.

  Επιπλέον, μπορούμε -και μας εξουσιοδοτείτε να- αποκαλύψουμε το ID Stars, το όνομα, τη διεύθυνση, την πόλη, την πολιτεία, τον ταχυδρομικό κώδικα, τη χώρα, το τηλεφωνικό νούμερο, το email, γεωγραφική τοποθεσία και εταιρικές πληροφορίες όπως και χρηματοοικονομικές πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάθεση και εξαργύρωση σε ανεξάρτητους πράκτορες μας και κυβερνητικά σώματα όπως εμείς, στη διακριτική μας ευχέρεια, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο ή πρέπον σε σχέση με διερεύνηση εξαπάτησης, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, πειρατείας ή άλλης άνομης πράξης ή δραστηριότητας η οποία μπορεί να μας καταστήσει νομικά υπεύθυνους.

Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα σας;

 1. Εκτός από τις νομικά απαιτούμενες αποκαλύψεις όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους υπαλλήλους μας, στους πράκτορές μας και σε παρόχους υπηρεσιών τρίτων μερών, οι οποίοι χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών σε εμάς όσον αφορά τη δραστηριότητα σας ως Χρήστη οποιουδήποτε από τα Site μας. Όλοι οι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων οφείλουν να δεσμεύονται από αντίστοιχους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων για να διατηρούν τα προσωπικά σας στοιχεία απόρρητα και ασφαλή, τουλάχιστον σε ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό για το οποίο δεσμευόμαστε εμείς.

  Μπορεί να συνδυάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μαζί με άλλες πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τη χρήση άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από το Group συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, online ιστοτόπους που λειτουργούν υπό τις ονομασίες 'PokerStars', 'PokerStars Casino', 'BetStars' και 'Full Tilt' όπως και όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με αυτά ή τα υποβοηθούν, συμπεριλαμβάνοντας υπηρεσίες mobile και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Θα μεταχειριστούμε αυτές τις συνδυαστικές πληροφορίες και θα τις χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με τους σκοπούς που ορίζονται στην πολιτική απορρήτου.

Άμεσο μάρκετινγκ

 1. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας για να σας παράσχουμε νέα, προωθητικές ενέργειες και άλλες προσφορές το Group. Επίσης, έχουμε το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας στους συνεργάτες μας στον τομέα του μάρκετινγκ για να σας παράσχουμε άλλες προωθητικές προσφορές. Για λόγους σεβασμού του δικαιώματός σας στο απόρρητο, σας έχουμε παράσχει έναν εύκολο τρόπο μέσω του οποίου μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε προσφορές μέσω email και τηλεφώνου ή από τους συνεργάτες μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ζητήσετε να μη λαμβάνετε τέτοιου είδους προσφορές, αποστέλλοντας ένα κενό μήνυμα με τη λέξη 'Remove' στη γραμμή θέματος στα Events. Αν ζητήσετε να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα σχετικά με αυτές τις προσφορές, θα αφαιρέσουμε τα στοιχεία σας από τις λίστες διανομής μάρκετινγκ και από οποιεσδήποτε μελλοντικές λίστες που ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στους συνεργάτες μας στον τομέα του μάρκετινγκ. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να απεγγραφείτε ξεχωριστά από προσφορές που αποστέλλονται από συνεργάτες μας οι οποίοι έχουν λάβει τα στοιχεία επικοινωνίας σας πριν την αίτηση αφαίρεσής σας από τις λίστες.

Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα δεδομένα σας

 1. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε ένα αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). Αυτό είναι γνωστό ως Subject Access Request - SAR (αίτημα πρόσβασης) και δεδομένου ότι είμαστε επαρκώς ικανοποιημένοι ως προς την ταυτότητά σας (για το οποίο μπορεί να σας ζητήσουμε να υποβάλετε τέτοιου είδους αποδεικτικά ταυτότητας και άλλες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστούμε), έχουμε περιθώριο σαράντα (40) ημερών για να συμμορφωθούμε με το SAR σας. Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να χρεώσουμε ένα μικρό ποσό για να καλύψουμε τη διευθέτηση του SAR σας, το κόστος του οποίου θα συμβαδίζει με την ισχύουσα νομοθεσία. Σκοπός μας είναι να διατηρούμε τα δεδομένα σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μπορείτε να μας γράψετε ανά πάσα στιγμή για να εξετάσετε, να αλλάξετε, να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας ή να τα διορθώσετε σύμφωνα με τα δικαιώματά σας με βάση το Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 2001 σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας και σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας. Για να επικοινωνήσεις μαζί μας σχετικά με τα δεδομένα σου στείλε μας email στην υποστήριξη. Επισημαίνεται ότι αν κλείσουμε ή αν μας ζητήσετε να κλείσουμε το λογαριασμό Stars σας για οποιονδήποτε λόγο, τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν για όσο διάστημα μπορεί να χρειαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος ή με άλλες προϋποθέσεις της άδειας. 

Cookies

 1. Τα cookies είναι μια συμβολοσειρά που αποτελείται από πληροφορίες που εγκαθίσταται στο προσωπικό σας desktop, το laptop ή τη φορητή συσκευή σας (κάθε ένα από αυτά 'Συσκευή') όταν επισκέπτεστε τα Site μας. Στη συνέχεια, αποστέλλονται πίσω στην ιστοσελίδα από την οποία προέρχονται σε κάθε επακόλουθη επίσκεψη ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτά τα cookies.

  Τα cookies είναι πολύ χρήσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα αποτελεσματικής πλοήγησης μεταξύ σελίδων, η αποθήκευση των προτιμήσεών σας και γενικά η βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Μερικές φορές τα cookies χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε online είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.

  Χρησιμοποιούμε τα cookies για να μπορούμε να καταγράφουμε τις παραπομπές στις ιστοσελίδες μας, για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, να κάνουμε τις ιστοσελίδες μας πιο αποκριτικές και για να παράγουμε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούμε για να βελτιώνουμε την εμπειρία των χρηστών στις ιστοσελίδες μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να μετρήσουμε κατά πόσο οι διαφημιστικές καμπάνιες που διεξάγουμε είναι αποτελεσματικές, για να περιορίσουμε τον αριθμό εμφάνισης μιας διαφήμισης, για να θυμόμαστε ότι έχεις επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας και για να παρέχουμε διαφημίσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σου.
  Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε στα Site μας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookie, στην οποία περιγράφεται επίσης και ο τρόπος απενεργοποίησης των cookies ή ελέγχου των cookies που είναι εγκατεστημένα στη Συσκευή σας (βλ. συγκεκριμένα την ενότητα με επικεφαλίδα 'Πώς να διαχειριστείς τις ρυθμίσεις των cookies').

Ποιοι είμαστε;

 1. Είμαστε εγγεγραμμένοι με τον Επίτροπο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων βάσει του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας.

  Diamond Link Limited
  Villa Seminia
  8 Sir Temi Zammit Avenue
  Ta’ Xbiex, XBX 1011
  Μάλτα

Τελευταία αναθεώρηση της Πολιτικής Απορρήτου: Μάρτιος 2017