Ταχύτητες παιχνιδιού σε πολλαπλά τραπέζια

Ταχύτητα παιχνιδιού & πολλαπλά τραπέζια

Οι παίκτες που επιλέγουν να παίζουν συγχρόνως σε πολλαπλά τραπέζια ring game πρέπει να περιορίσουν τον αριθμό των τραπεζιών στα οποία παίζουν συγχρόνως σε τόσα που να μπορούν να δρουν με αξιοπιστία μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Ενώ μερικές αποφάσεις παίζοντας πόκερ χρειάζονται περισσότερο χρόνο από άλλες, δεν είναι ευγενικό να κάνουμε τους άλλους παίκτες να περιμένουν επειδή επικεντρώνουμε την προσοχή μας κάπου αλλού.

Οι παίκτες που παίζουν σε περισσότερα από τέσσερα τραπέζια ring game συγχρόνως και χρειάζονται αρκετό περισσότερο χρόνο κατά μέσο όρο για να δράσουν, θα λάβουν σχετικό αίτημα να επιταχύνουν το παιχνίδι τους. Αν συνεχιστεί το αργό παιχνίδι μετά από την ενημέρωση για έναν ακόμη μήνα, τότε συγκεκριμένοι παίκτες θα περιοριστούν στο να παίζουν σε λιγότερα τραπέζια συγχρόνως. Στους παίκτες στους οποίους έχει μειωθεί το όριο τραπεζιών, ενδέχεται στο μέλλον να αυξηθεί ξανά αν παίζουν αρκετά γρήγορα κατά τη διάρκεια ενός μηνός.

Αντιθέτως, στους παίκτες που παίζουν συχνά σε 24 τραπέζια, το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο, και δρουν αρκετά πιο γρήγορα από το μέσο όρο, θα επιτρέπεται να παίζουν σε περισσότερα από 24 τραπέζια συγχρόνως. 

Όλες οι μειώσεις και αυξήσεις σε αυτά τα όρια τραπεζιών, θα αποφασίζονται βάσει των στατιστικών μας που υπολογίζουν τον μέσο όρο δράσης ενός παίκτη σε διάστημα ενός μηνός. Τα όρια των τραπεζιών δεν αυξάνονται λόγω αιτήματος των παικτών. Οι παίκτες που επιθυμούν τη μείωση των ορίων τους μπορούν να το κάνουν στέλνοντας email στην υποστήριξη.