Υποχρεώσεις buy-in

Η λειτουργία υποχρεώσεων buy-in επιβάλλει ένα υψηλότερο ελάχιστο buy-in στα παιχνίδια μετρητών και στα τραπέζια Zoom κάτω από πολύ σπάνιες συνθήκες. Αυτή η λειτουργία θα επηρεάσει μόνο ένα μικρό ποσοστό των παικτών.

Οι παίκτες που θα επηρεαστούν είναι αυτοί που συχνά:

  1. Καταβάλλουν μικρότερο buy-in από το μέγιστο επιτρεπόμενο buy-in
  2. Παίζουν ορισμένες παρτίδες
  3. Αποχωρούν από το τραπέζι με ένα μεγαλύτερο stack από αυτό που αρχικά έφεραν στο τραπέζι
  4. Κάθονται σε ένα παρόμοιο τραπέζι με ένα μικρότερο stack από αυτό που είχαν όταν έφυγαν από το προηγούμενο τραπέζι τους

Οι παίκτες πρέπει να επιχειρήσουν να επαναλάβουν αυτή τη συμπεριφορά σε παρόμοιους τύπους τραπεζιών πάνω από οκτώ φορές σε περίοδο 20 ωρών για να περιοριστούν από αυτό το χαρακτηριστικό. Θα ζητηθεί από αυτούς τους παίκτες να κάνουν buy-in με υψηλότερο ελάχιστο όριο όταν κάθονται σε συγκεκριμένα τραπέζια. Δε θα επηρεαστούν με κάποιον άλλο τρόπο.

Οι υποχρεώσεις buy-in είναι ένας μηχανισμός που περιορίζει τον αριθμό των φορών που μπορείς να φύγεις από τραπέζια αφού έχεις κερδίσει χρήματα μόνο για να ξαναμπείς σε άλλα τραπέζια με μικρότερο stack. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες περιορίζονται στο να συμμετέχουν ξανά οκτώ φορές κατά τη διάρκεια μιας κυλιόμενης περιόδου 20 ωρών.

Όταν περάσεις το όριο, το ελάχιστο buy-in σου θα αντικατασταθεί με το μέγεθος του stack που είχες όταν αποχώρησες από το προηγούμενο τραπέζι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η λειτουργία ονομάζεται "υποχρεώσεις buy-in", καθώς φεύγοντας από ένα τραπέζι με κέρδη δημιουργεί μια υποχρέωση να συμμετάσχεις ξανά σε μελλοντικό τραπέζι με το ίδιο μέγεθος stack.

Οι υποχρεώσεις buy-in εφαρμόζονται σε όλα τα τραπέζια που έχουν το ίδιο εύρος buy-in, όπως μετράται από το εύρος των big blinds τα οποία οι παίκτες αρχικά επιτρέπεται να φέρουν στο τραπέζι, όπως ένα εύρος 40-100BB. Επομένως, οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε ένα τραπέζι $0.05/$0.10 (40-100bb) NLHE θα ισχύουν επίσης και σε ένα τραπέζι $5/$10 (40-100bb) PLO. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε τραπέζια $0.05/$0.10 (40-100bb) NLHE δε θα ισχύουν σε τραπέζια $0.05/$0.10 (100-250bb) NLHE. Αντί αυτού, τα τραπέζια 100-250bb θα έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις buy-in.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει τους παίκτες από το να κάνουν buy-in το ελάχιστο buy-in σε όσα τραπέζια επιθυμούν όταν δεν έχουν ενεργές υποχρεώσεις. Επίσης, δε θα σου ζητηθεί ποτέ λόγω των υποχρεώσεων να κάνεις μεγαλύτερο buy-in από το προεπιλεγμένο μέγιστο buy-in για το τραπέζι στο οποίο λαμβάνεις μέρος.

Ενώ οι περισσότεροι παίκτες δεν πρόκειται ποτέ να επηρεαστούν άμεσα από τις υποχρεώσεις buy-in, η εισαγωγή αυτής της νέας λειτουργίας αποσκοπεί στο να μειώσει το σπάσιμο τραπεζιών και το seating ‘meta games’, καθώς και να αποθαρρύνει τους παίκτες από το να μετακινούνται πολλές φορές. Αυτό θα επιτρέψει στους παίκτες να επικεντρωθούν στο παιχνίδι του πόκερ, και όχι στη συνεχή εύρεση νέων τραπεζιών για να παίξουν.

Παρακάτω ακολουθεί μια πιο λεπτομερής περιγραφή αυτής της λειτουργίας.

Δημιουργία υποχρεώσεων

Μια υποχρέωση buy-in δημιουργείται κάθε φορά που ένας παίκτης κάνει buy-in σε ένα τραπέζι με μικρότερο από το μέγιστο buy-in και φεύγει με μεγαλύτερο stack από αυτό με το οποίο είχε αρχικά κάνει buy-in. Όταν ο παίκτης αποχωρήσει από το τραπέζι, το ποσό με το οποίο φεύγει αποθηκεύεται και ονομάζεται "υποχρέωση".

Η υποχρέωση που δημιουργείται αντιπροσωπεύει το μέγεθος του stack που μπορεί να απαιτείται για να κάνει buy-in ο παίκτης στο μέλλον. Αυτή η υποχρέωση είναι πάντα ο αριθμός των big blinds στο stack του παίκτη όταν έφυγε από το τραπέζι.

Όταν αποθηκευτούν οκτώ υποχρεώσεις μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 20 ωρών, οι υποχρεώσεις buy-in τίθενται σε ισχύ.

Όταν μια υποχρέωση χρησιμοποιείται σε μελλοντικά τραπέζια, αυτό το μέγεθος του stack (μετρημένο σε big blinds) θα αντικαταστήσει το προεπιλεγμένο ελάχιστο buy-in σε ένα νέο τραπέζι που κανονικά απαιτεί το ίδιο φάσμα buy-in σε big blinds.

Οι υποχρεώσεις ισχύουν για 20 ώρες, μετά από τις οποίες θα λήγουν και θα απορρίπτονται.

Χρησιμοποιώντας τις υποχρεώσεις

Αν ένας παίκτης έχει οκτώ ή περισσότερες υποχρεώσεις ενός ορισμένου τύπου buy-in που δεν έχουν λήξει, όταν αυτός ο παίκτης κάνει buy-in σε ένα νέο τραπέζι αυτού του τύπου, το ελάχιστο buy-in που θα του παρουσιαστεί θα είναι υψηλότερο από το κανονικό προεπιλεγμένο ελάχιστο buy-in.

Όταν ένας παίκτης έχει παραπάνω από μία ενεργή υποχρέωση, θα χρησιμοποιηθούν με σειρά από τη λιγότερο περιοριστική στην περισσότερο περιοριστική. Όταν χρησιμοποιείται μια υποχρέωση, το μέγεθος του stack που εκχωρείται στην υποχρέωση αυτή θα παρουσιαστεί ως το ελάχιστο buy-in σε αντίθεση με το προεπιλεγμένο ελάχιστο buy-in για τον συγκεκριμένο τύπο τραπεζιού.

Ενώ όλες οι οκτώ υποχρεώσεις ενός παίκτη είναι σε χρήση, το μεγαλύτερο μέγεθος του stack (σε big blinds) των υποχρεώσεων σε χρήση θα χρησιμοποιηθεί ως το ελάχιστο buy-in για όποια νέα τραπέζια αυτού του τύπου ανοίξουν.

Έχε υπόψη σου ότι οι υποχρεώσεις λειτουργούν σε όλα τα ring game που έχουν τα ίδια προεπιλεγμένα μεγέθη ελάχιστων και μέγιστων buy-in, όπως μετρώνται σε big blinds.

Ενημέρωση υποχρεώσεων

Κάθε φορά που μια υποχρέωση χρησιμοποιείται, η υποχρέωση θα ενημερώνεται όταν ένας παίκτης αποχωρήσει από το τραπέζι με βάση τον τύπο του τραπεζιού και το μέγεθος του stack (σε big blinds) που έχει ο παίκτης όταν φεύγει από το τραπέζι.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η υποχρέωση θα ενημερώνεται με τον αριθμό των big blinds στο stack του παίκτη τη στιγμή που έφυγε από το τραπέζι. Ωστόσο, αν το μέγεθος του stack είναι μικρότερο από το προκαθορισμένο ελάχιστο buy-in, η υποχρέωση θα απορρίπτεται.

Αν το μέγεθος του stack είναι μεγαλύτερο από το προεπιλεγμένο μέγιστο buy-in για το συγκεκριμένο τύπο τραπεζιού, το προεπιλεγμένο μέγιστο buy-in (σε big blinds) θα αποθηκεύεται αντί αυτού.

Πρόληψη chip dumping

Η μόνη εξαίρεση από τις υποχρεώσεις είναι η ανάμειξη τύπων τραπεζιών με πολύ διαφορετικά stakes. Η εξαίρεση αυτή υπάρχει για να αποθαρρύνει το chip dumping (σκόπιμο χάσιμο μαρκών).

Κάθε υποχρέωση αποθηκεύει επίσης το μέγεθος του υψηλότερου big blind του κάθε τραπεζιού που χρησιμοποιείται για την υποχρέωση αυτή. Αν ένας παίκτης καθίσει σε ένα τραπέζι με ένα big blind με μέγεθος μικρότερο από το 1/3 της υψηλότερης αξίας, η υποχρέωση δεν θα ενημερωθεί με μια τιμή μεγέθους χαμηλότερου stack, ακόμη και αν ένας παίκτης χάνει χρήματα ενώ κάθεται σε αυτό το τραπέζι.

Για παράδειγμα, ένας παίκτης δημιουργεί μια υποχρέωση παίρνοντας μέρος, παίζοντας, και στη συνέχεια φεύγοντας από ένα τραπέζι $5/$10 NLHE. Αν τότε πάρει μέρος σε ένα τραπέζι $1/$2 NLHE που χρησιμοποιεί αυτή την υποχρέωση, η υποχρέωση μπορεί να ενημερωθεί μόνο με μια υψηλότερη τιμή υποχρέωσης, καθώς το $2 big blind στο νέο τραπέζι είναι μικρότερο από το 1/3 του μεγέθους της αξίας $10 big blind της υποχρέωσης που έχει αποθηκευτεί.

Υποχρεώσεις Zoom

Οι υποχρεώσεις Zoom λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως και οι υποχρεώσεις στα κανονικά παιχνίδια μετρητών μας, με τη διαφορά ότι το όριο είναι τέσσερις υποχρεώσεις σε 20 ώρες αντί για οκτώ. Ωστόσο, όταν το ελάχιστο buy-in σου τροποποιηθεί από μια υποχρέωση για ένα pool Zoom, θα σου επιτραπεί να κάνεις buy-in μόνο μία συμμετοχή κάθε φορά, έτσι ώστε να μην περιορίσεις τα buy-in σου περισσότερο από όσο χρειάζεται. Εφόσον κάνεις buy-in μία συμμετοχή κάθε φορά, θα είσαι σε θέση να κάνεις buy-in όσες φορές θα έκανες κανονικά.

Αν έχεις περισσότερες ερωτήσεις για τις υποχρεώσεις buy-in, μη διστάσεις να στείλεις email στην Υποστήριξη για περισσότερες πληροφορίες.