ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Παρακάτω παραθέτονται οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (“Κανόνες”) που ισχύουν για όλες τις προσφορές, τις προσφορές επάθλων και τους διαγωνισμούς (συλλογικά “Προσφορές”) που διαφημίζονται ή είναι προσβάσιμες μέσω του ιστότοπου που βρίσκεται στο site μας (Site) και/ή μέσω του λογισμικού GUI (η “Πλατφόρμα”). Κάθε προσφορά οργανώνεται από τη Diamond Link Limited ("εμείς"/"εμας”/”μας" "η εταιρεία μας"), η οποία κατέχει και διαχειρίζεται το Site. Όπου χρησιμοποιείται και επιτρέπεται από τα συμφραζόμενα, ο όρος “Όμιλος” συνεπάγεται τη Diamond Link Ltd μαζί με τις θυγατρικές της και οποιαδήποτε άλλη ελέγχουσα εταιρεία της Diamond Link Ltd και οποιαδήποτε θυγατρική μιας ελέγχουσας εταιρείας και οποιαδήποτε συνδεόμενη εταιρεία με τον όμιλο εταιρειών, γνωστό ως “ The Stars Group”.

Για να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Προσφορά, κάθε συμμετέχων ("Συμμετέχων"/"εσείς"/"εσάς") με το παρόν συμφωνεί άνευ όρων να διέπεται από τα ακόλουθα (όπου ισχύουν): (i) αυτούς τους Κανόνες, (ii) το συμφωνητικό αδείας χρήσης τελικού χρήστη που διέπει τη χρήση του Site (“ΣΑΧΤΧ”), (iii) τους κανόνες τουρνουά που διέπουν τη συμμετοχή σε κάθε τουρνουά στο Site (“Κανόνες τουρνουά”) και (iv) οποιουσδήποτε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις σχετικούς με τη μεμονωμένη Προσφορά, όπως εμφανίζεται στο Site (“Ειδικοί όροι”).

1. Δικαίωμα συμμετοχής

1.1 Για να λάβετε μέρος σε οποιαδήποτε Προσφορά πρέπει να είστε 21 ετών ή να έχετε τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας που διαμένετε (όποιο είναι μεγαλύτερο). Μπορεί να σας ζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο να παράσχετε σε εμάς ή σε τρίτο διορισμένο πρόσωπο από εμάς αποδεικτικό της ηλικίας σας και/ή ταυτότητα και πρέπει, κατ' απαίτηση, να μπορείτε να επιδείξετε έγκυρο διαβατήριο ή οποιαδήποτε άλλη έγκυρη κρατική ταυτότητα με φωτογραφία για να πιστοποιήσετε την ηλικία σας και/ή ταυτότητα για να ικανοποιήσετε το αίτημα της ομάδας ασφαλείας μας. Αν δεν μπορείτε να παράσχετε τέτοιου είδους έγγραφο/-α ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημά μας, θα αποκλείεστε αυτομάτως από την Προσφορά και ενδέχεται να χάσετε κάθε προνόμιο, έπαθλα ή κεφάλαια, που παραχωρήθηκαν σε εσάς άνευ αποζημίωσης, οποιουδήποτε είδους.

1.2 Κάθε Συμμετέχων σε Προσφορά πρέπει να ταυτίζεται με το άτομο του οποίου το όνομα εμφανίζεται στο λογαριασμό παίκτη στο Site (“Λογαριασμός Stars”) που έχει εγγραφεί για να λάβει μέρος στην Προσφορά (αρκεί ο Λογαριασμός Stars να είναι απαραίτητος σύμφωνα με τους Ειδικούς όρους). Λαμβάνοντας μέρος σε αυτή την Προσφορά, επιβεβαιώνετε με το παρόν σε εμάς ότι το όνομα, η διεύθυνση και τα προσωπικά σας στοιχεία όπως είναι καταχωρημένα και εμφανίζονται στο Λογαριασμό Stars σας, είναι σωστά και ενημερωμένα. Αν δεν μπορείτε να δώσετε έγκυρα αποδεικτικά του ονόματος, της διεύθυνσης ή άλλων προσωπικών σας στοιχείων ώστε να ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας, θα εξαιρεθείτε ή αποκλειστείτε από την Προσφορά. 

1.3 Οι υπάλληλοι και οι συγγενείς των υπαλλήλων του Group και οποιαδήποτε οντότητα που συνδέεται ή σχετίζεται με το Group, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε Προσφορά. Για το λόγο αυτό, ο όρος ‘συγγενής’ θα σημαίνει, χωρίς περιορισμό, σύζυγος, σύντροφος, γονέας, παιδί ή αδερφός/-ή και ο όρος ‘συνδεόμενος’ θα περιλαμβάνει την έννοια, χωρίς περιορισμό, του συγκατοίκου/συγκατοίκων του εργαζομένου.

1.4 Αν άτομα που βρίσκονται σε συγκεκριμένη περιοχή δικαιοδοσίας απαγορεύεται να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε Προσφορά ή αν μια προσφορά ισχύει για συγκεκριμένη περιοχή δικαιοδοσίας, αυτό θα ορίζεται στους Ειδικούς όρους.

2. Συμπεριφορά συμμετεχόντων

2.1 Πρέπει να έχετε μόνο ένα Λογαριασμό Stars με εμάς και πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το Λογαριασμό Stars για να λάβετε μέρος στην Προσφορά. Επιπλέον, δεν πρέπει να επιτρέψετε σε άλλο άτομο να λάβει μέρος στην Προσφορά χρησιμοποιώντας το Λογαριασμό Stars σου.

2.2 Αν το διαπιστώσουμε οποιαδήποτε απάτη, εξαπάτηση, κακή συμπεριφορά, ατιμία ή οποιαδήποτε παρόμοια ενέργεια σε σχέση με τη συμμετοχή σας στην Προσφορά ή όπου υπάρχει παραβίαση αυτών των Κανόνων, του ΣΑΧΤΧ ή των Κανόνων Τουρνουά από εσάς, τότε διατηρούμε το απόλυτο δικαίωμα να σας αποκλείσουμε αυτομάτως ή να θεωρήσουμε άκυρη τη συμμετοχή σας. Εάν η απάτη, η εξαπάτηση, η κακή συμπεριφορά ή οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά αποκαλυφθεί μόνο μετά την απονομή του επάθλου σε εσάς, θα σας ζητηθεί, κατ' απαίτηση, να επιστρέψετε το έπαθλο (ή να παράσχετε αποζημίωση) σε εμάς αμέσως μόλις σας σταλεί ειδοποίηση από το εμάς.

2.3 Καθ' όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε Προσφοράς, θα εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά όλων των Συμμετεχόντων από την ομάδα μας και/ή τα άτομα που έχουν διοριστεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε όπως κρίνουμε αναγκαίο ενάντια σε κάθε Συμμετέχοντα που κρίνεται ότι παραβιάζει αυτούς τους Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, τους Κανόνες τουρνουά ή τους Ειδικούς όρους και/ή ενεργεί ανειλικρινώς ή ανέντιμα αναφορικά με την Προσφορά και τέτοιου είδους ενέργεια μπορεί να αποτελεί, χωρίς περιορισμό, η εξαίρεση, η αποβολή ή ο αποκλεισμός από την Προσφορά και/ή την Πλατφόρμα, την κατάσχεση οποιουδήποτε επάθλου ή ανταμοιβής που έχει παραχωρηθεί και/ή θα απονεμόταν κανονικά στο Συμμετέχοντα. Η απόφαση σχετικά με το ποια δραστηριότητα ή συμπεριφορά αποτελεί παραβίαση αυτών των Κανόνων ή της Προσφοράς ή ποια ενέργεια αποτελεί εξαπάτηση ή ατιμία βάσει της συμπεριφοράς ενός Συμμετέχοντα κατά τη συμμετοχή του στην Προσφορά εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρειά μας.

3. Έπαθλα/Δώρα

3.1 Θα δημοσιεύσουμε στο Site, τη διάρκεια καθώς και την τελική ημερομηνία συμμετοχής σε κάθε Προσφορά ή τον αριθμό των συμμετεχόντων που θα δεχτούμε προτού το κλείσιμο της Προσφοράς. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μαζί με κάθε έπαθλο ("Έπαθλο") ή ανταμοιβή που προσφέρουμε ("Δώρο") αλλά δε θα είναι διαθέσιμες σε αυτούς τους Κανόνες.

3.2 Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα έπαθλα ή οι ανταμοιβές που προσφέρονται και/ή όλα τα υπόλοιπα είδη που μπορεί να δοθούν κατά τη διάρκεια της Προσφοράς είναι μη μεταβιβάσιμα και δεν μπορούν να δοθούν, να παραχωρηθούν, να πωληθούν ή να ανταλλαχθούν σε οποιοδήποτε άλλο(α) άτομο(α).

3.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να δώσουμε το ισοδύναμο χρηματικό ποσό έναντι οποιουδήποτε Επάθλου ή Δώρου. Δε θα έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε πληρωμή του εναλλακτικού χρηματικού ποσού εκτός αν συμφωνήσουμε διαφορετικά. Η χρηματική αξία κάθε Επάθλου ή Δώρου (αρκεί να συμφωνούμε να διαθέσουμε τέτοιου είδους εναλλακτική χρηματικού ποσού σε οποιαδήποτε δεδομένη προσφορά) θα ορίζεται στους Ειδικούς όρους.

3.4 Οι νικητές Επάθλων/Δώρων θα ειδοποιούνται εντός 30 (τριάντα) ημερών από τη νίκη μέσω τηλεφώνου, email ή άλλου μέσου επικοινωνίας όπως θα ορίζεται για κάθε Προσφορά στους Ειδικούς όρους. Αποτελεί ευθύνη κάθε Συμμετέχοντα να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας και η διεύθυνση email που περιλαμβάνονται στο Λογαριασμό Stars του, είναι έγκυρα και σωστά. Δε θα αποστείλουμε ένα Έπαθλο/Δώρο πριν ειδοποιηθείτε για τα κέρδη σας και τα Έπαθλα/Δώρα θα πιστωθούν μόνο στο Λογαριασμό Stars σας ή στη διεύθυνση που είναι συνδεδεμένη με τον Λογαριασμό Stars σας (ότι ισχύει).

3.5 Τα Έπαθλα/Δώρα πρέπει να διεκδικούνται εντός 30 ημερών από τη στιγμή που ειδοποιήστε για τα κέρδη σας εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αν δε διεκδικήσετε το Έπαθλο/Δώρο σας εντός αυτού του χρονικού ορίου, το Έπαθλο/Δώρο σας θα χαθεί. Τα χαμένα έπαθλα μπορούν να τροποποιηθούν και να προσφερθούν σε άλλον Συμμετέχοντα ή να προσφερθούν σε άλλη Προσφορά.

3.6 Μετά την ειδοποίηση που θα λάβετε ότι έχετε κερδίσει ένα Έπαθλο ή δικαιούστε να λάβετε Δώρο, το Έπαθλο/Δώρο θα αποσταλεί ή θα είναι διαθέσιμο σε 90 (ενενήντα) ημέρες το αργότερο μετά το κλείσιμο της Προσφοράς. Αν πρόκειται να λάβετε Έπαθλο/Δώρο, θα αποσταλεί σε 60 (εξήντα) ημέρες το αργότερο από το κλείσιμο της Προσφοράς. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αν ένα στοιχείο του Επάθλου/Δώρου συνδέεται με ένα event που πραγματοποιείται σε μελλοντική ημερομηνία, δε θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Έπαθλο/Δώρο μέχρι αυτή τη μελλοντική ημερομηνία. 

3.7 Τα Έπαθλα/Δώρα υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, διατηρούμε το δικαίωμα να παράσχουμε εναλλακτικό Έπαθλο ή Δώρο παρόμοιας αξίας και προδιαγραφών.

3.8 Ενδέχεται να επιβληθούν επιπλέον όροι και προϋποθέσεις από τον πάροχο ενός Επάθλου ή Δώρου (“Κανόνες τρίτου μέρους”) για να διεκδικήσετε και/ή να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο Έπαθλο ή Δώρο και δε θα είμαστε υπεύθυνοι για τη μη συμμόρφωση από μέρους σας με τους Κανόνες τρίτου μέρους. Επιπλέον, μπορεί να σας ζητηθεί να εισέλθετε σε ξεχωριστή δεσμευτική συμφωνία με εμάς σχετικά με τους όρους που διέπουν την απονομή και/ή χρήση του Επάθλου και/ή Δώρου. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις προϋποθέσεις ενδέχεται να επιφέρει στέρηση του Επάθλου/Δώρου.

3.9 Οι νικητές δε δικαιούνται ούτε είναι εξουσιοδοτημένοι με κανένα τρόπο να μας δεσμεύσουν με οποιοδήποτε συμβόλαιο, δαπάνη ή κόστος στο οποίο ενεπλάκησαν ή υπεβλήθησαν χωρίς την πρότερη έγγραφη αποδοχή μας.

3.10 Κανένα Έπαθλο ή Δώρο δε θα απονεμηθεί σε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται από το νόμο να λάβει και/ή να χρησιμοποιήσει το Έπαθλο/Δώρο ή σε περίπτωση όπου η απονομή του Επάθλου/Δώρου σε αυτόν το Συμμετέχοντα δεν θα ήταν νόμιμη.

3.11 Κάθε Συμμετέχων που λαμβάνει Έπαθλο/Δώρο στο πλαίσιο αυτής της Προσφοράς φέρει αποκλειστική ευθύνη για όλες τις υποχρεώσεις, τους φόρους ή τις χρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή αναφορικά με τη λήψη του Επάθλου/Δώρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αν μας ζητηθεί να παρακρατήσουμε φόρους από το Έπαθλο/Δώρο, το ποσό που λαμβάνετε μπορεί να είναι μικρότερο από το διαφημιζόμενο Έπαθλο/Δώρο. 

4. Υγεία και Ασφάλεια

4.1 Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες υγείας και ασφαλείας και/ή τις οδηγίες που δίνονται από εμάς ή με αυτές που γνωρίζετε με άλλον τρόπο σχετικά με τη συμμετοχή σας στην Προσφορά και να συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία και ρυθμιστικές απαιτήσεις, όπως κρίνεται αναγκαίο. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που δίνονται ενδέχεται να οδηγήσει στον αποκλεισμό σας από την Προσφορά.

4.2 Πρέπει να λάβετε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσετε την προσωπική κατάσταση υγείας και ασφάλειάς σας όταν συμμετέχετε σε οποιοδήποτε event ή δραστηριότητα που αποτελεί μέρος της Προσφοράς ή του Επάθλου. Οποιαδήποτε συμπεριφορά ή ενέργεια εκ μέρους σας, η οποία θεωρούμε ότι θέτει οποιονδήποτε κίνδυνο ιατρικό ή ασφάλειας (όπως, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά, σωματική ή ψυχολογική) θα οδηγήσει στον άμεσο αποκλεισμό σας.

4.3 Είστε υποχρεωμένος/-η να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε τα δικά σας κριτήρια ασφαλείας και τη γενική καταλληλότητα συμμετοχής στην Προσφορά και να αναγνωρίσετε ότι η συμμετοχή στην Προσφορά είναι με δική σας ευθύνη.

4.4 Πρέπει να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε ιατρική ή άλλη κατάσταση που ενδέχεται να μη συνάδει με τη συμμετοχή σας στην Προσφορά αμέσως μόλις ενημερωθείτε για αυτή την κατάσταση. Διατηρούμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε τη θέση σας στην Προσφορά ή την απονομή του Επάθλου σε εσάς (αν ισχύει), χωρίς επιβάρυνση ή αποζημίωση, εάν, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να εκθέσετε τον εαυτό σας ή άλλους σε κίνδυνο ασθενείας ή τραυματισμού ή να προκαλέσετε την ακύρωση, διακοπή ή περικοπή της Προσφοράς.

5. Δικαιώματα κυριότητας

5.1 Η παρούσα ρήτρα 5 ισχύει μόνο στην περίπτωση που απαιτείται για μια Προσφορά να υποβάλετε περιεχόμενο για εξέταση από εμάς στο πλαίσιο της μεθόδου συμμετοχής σε αυτή την Προσφορά και περιλαμβάνει ενδεικτικά μικρές ιστορίες, άρθρα, blogs, οπτικοακουστικό υλικό, καρέ και φωτογραφίες (συλλογικά, “Περιεχόμενο”).

5.2 Με το παρόν εγγυάστε και δεσμεύεστε ότι είστε ο ιδιοκτήτης όλου του υλικού και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο που υποβάλετε και ότι είσαστε εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε το Περιεχόμενοστο πλαίσιο της Προσφοράς και έχεις εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες, εξουσιοδοτήσεις και συγκαταθέσεις για να συμπεριλάβετε οποιοδήποτε πρόσωπο ή υλικό στο Περιεχόμενό σας. Επιπλέον, επιβεβαιώνετε ότι υποβάλλοντας το Περιεχόμενο, μας παρέχετε άνευ όρων, ανεπανόρθωτη, μη αποκλειστική, άνευ αμοιβής, πλήρως μεταβιβάσιμη, αόριστης διάρκειας παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιήσουμε, δημοσιεύσουμε ή μεταδώσουμε ή να εξουσιοδοτήσουμε τρίτα μέρη να χρησιμοποιήσουν, δημοσιεύσουν ή μεταδώσουν το Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή και οποιαδήποτε πλατφόρμα, είτε τώρα γνωστή είτε που θα εφευρεθεί εφεξής άνευ αποζημίωσης σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που εμφανίζεται στο Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο.

5.3 Εγγυάστε ότι το περιεχόμενό σας δε θα πρέπει να περιέχει ή να περιλαμβάνει ή να χρησιμοποιεί άτομα ηλικίας κάτω των 18 (δεκαοκτώ) ετών, να έχει ρατσιστικό, άσεμνο, υποτιμητικό, απειλητικό, που παρενοχλεί, συκοφαντικό, παραπλανητικό, δόλιο περιεχόμενο, να εισβάλει στην ιδιωτική ζωή άλλων, να είναι προσβλητικό, υβριστικό προς τρίτους ή να περιέχει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή να ανέχεται ο,τιδήποτε παράνομο. Εγγυάστε ότι το προσωπικό βίντεο που υποβάλετε σε εμάς δεν παραβιάζει κάποια πατέντα,εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλο πνευματικό ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε μέρους ή ατόμου. Συμφωνείτε να μην περιλαμβάνετε ή απεικονίζετε τίποτε στο Περιεχόμενο: (ιi) που έχει ως στόχο να αναστατώσει ή να βλάψει άλλους, (ιι) που στοχοποιεί, παρενοχλεί, ταπεινώνει, επιπλήττει ή εκφοβίζει ένα άτομο ή ομάδα ατόμων βάσει οποιασδήποτε κατηγοριοποίησης, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, τη θρησκεία, το γένος, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τη φυλή, το χρώμα, το ήθος, την εθνικότητα, την καταγωγή, την υπηκοότητα, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την στρατιωτική κατάσταση ή αναπηρία, (iii) που θα αποτελούσε ή θα ενθάρρυνε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αξιόποινη πράξη ή θα προκαλούσε αστική ευθύνη ή (iv) που προορίζεται για εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, την υποβολή οποιουδήποτε υλικού επιδιώκοντας την απόκτηση κεφαλαίων ή την προώθηση, διαφήμιση ή ενθάρρυνση των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών.

5.4 Αναγνωρίζετε ότι όταν μας στέλνετε το Περιεχόμενό σας, το πράττετε κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και κίνδυνο και ότι είστε αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε στοιχεία περιέχονται στο Περιεχόμενό σας. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εξετάσουμε εκ των προτέρων, να παρακολουθήσουμε, να ελέγξουμε ή να επεξεργαστούμε το Περιεχόμενο που υποβάλλατε σε σχέση με την Προσφορά.

5.5 Μετά την υποβολή του Περιεχομένου σας, αναγνωρίζετε ότι εμείς ή εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη εκ μέρους μας, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε, να ξεμοντάρουμε, να κόψουμε, να μικρύνουμε ή να επεξεργαστούμε το Περιεχόμενό σας κατά τη διακριτική μας ευχέρεια (και μας επιτρέπετε να διεξάγουμε τα ανωτέρω όπως κρίνουμε απαραίτητο) και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε, να ανεβάσουμε, να αναμεταδώσουμε και/ή να μεταδώσουμε το Περιεχόμενό σας στο Site μας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.

6. Αποποίηση ευθυνών

6.1 Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε Προσφορά, συμφωνείτε με το παρόν να απελευθερώσετε, αποδεσμεύσετε και να απαλλάξετε την εταιρία μας, τους νομικούς εκπροσώπους του, τους συνεργάτες, τις θυγατρικές, τα γραφεία και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και μεσάζοντες της ομάδας μας, από οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή προσωπική βλάβη που υποστήκατε εσείς (ή κάποιο τρίτο μέρος εκ μέρους σας) (“Διεκδικήσεις”) ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας σε αυτή την Προσφορά και/ή οποιοδήποτε Έπαθλο απονεμήθηκε σε εσάς για τη συμμετοχή σας και αποποιούμαστε πλήρως οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια Διεκδίκηση (άλλη από την πληρωμή του κόστους και των εξόδων που παρέχεται στα πλαίσια του Επάθλου (αν υπάρχει) βάσει της προσφοράς. Αυτός ο περιορισμός δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη από την πλευρά μας προς εσάς για: (i) αμέλεια (ii) θάνατο ή προσωπική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας ή αμέλεια των υπαλλήλων μας (iii) δόλια παραποίηση ή (iv) οποιαδήποτε ευθύνη δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί από το νόμο.

6.2 Βάσει του όρου 6.1 ανωτέρω, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι, όσο επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, ανεξάρτητα από το πλαίσιο εφαρμογής, είτε πρόκειται για συμβόλαιο, αδίκημα ή άλλο, σε καμία περίπτωση το εμείς ή ο Όμιλός μας, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, διαδόχους και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους, δε θα φέρουν καμία ευθύνη απέναντι σας ή προς οποιοδήποτε μέρος για: (i) οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές, παραδειγματικές, ποινικές, συμπτωματικές, επακόλουθες (συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, βλάβες για διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλειες επαγγελματικής και οικονομικής φύσης, απώλεια προγραμμάτων, κόστος αντικατάστασης εξοπλισμού ή λογισμικού ή απώλεια αρχείων, πληροφοριών ή δεδομένων) ή οποιεσδήποτε άλλες βλάβες προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από ή σε σχέση με τη συμμετοχή σας σε αυτή την προσφορά (ή ανικανότητα να γίνει το ίδιο), ακόμα και αν εμείς ενδέχεται να έχουμε λάβει προειδοποίηση για τέτοιες βλάβες ή (ii) οποιαδήποτε αξίωση λόγω λάθους, παράλειψης, ή άλλων ανακριβειών στην προσφορά.

6.3 Δε θα φέρουμε καμία ευθύνη να ασκήσουμε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσφορά ή σχετικά με τα Έπαθλα όπου είναι αδύνατον να το πράξουμε ως αποτέλεσμα καταστάσεων πέραν του λογικού ελέγχου και ενώ εμείς μπορεί να προσπαθήσουμε να καταβάλουμε ένα εναλλακτικό Έπαθλο/Δώρο, δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να αποζημιώσουμε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα όπου αποτυγχάνει να το πράξει υπό αυτές τις συνθήκες.

6.4 Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε την εταιρεία μας, τους νομικούς εκπροσώπους μας, τους συνεργάτες, τις θυγατρικές, τα γραφεία και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους του Ομίλου για όλο το κόστος, τις απώλειες, τις ζημιές, τα έξοδα και τις ευθύνες (όπως για απώλεια φήμης και πελατείας και για έξοδα επαγγελματικών συμβούλων) που θα επωμιστούμε που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της καταπάτησης των υποχρεώσεων εκ μέρους σας σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, τους Κανόνες τουρνουά ή τους Ειδικούς όρους σε σχέση με προσωπική σας ανικανότητα να ακολουθήσετε τις οδηγίες που δόθηκαν από την ομάδα μας ή σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά στη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Προσφορά.

7. Διάφορα

7.1 Σε περίπτωση διαφορών ή διαφωνιών σχετικά με οποιαδήποτε πλευρά μιας Προσφοράς συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την απονομή των Επάθλων/Δώρων, το δικαίωμα συμμετοχής ενός Συμμετέχοντα στην Προσφορά, τη συμπεριφορά οποιουδήποτε Συμμετέχοντα, τους Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, τους Κανόνες τουρνουά, ή τους Ειδικούς όρους, η τελική απόφαση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρειά μας και κάθε απόφασή μας είναι τελεσίδικη και δεσμευτική και δεν επιδέχεται αναθεώρηση ή ένσταση από εσένα ή κάποιο τρίτο μέρος.

7.2 Σε περίπτωση που σε αυτούς τους Κανόνες δηλώνεται ότι απαιτείται η χρήση κριτικής επιτροπής για την ανάδειξη του νικητή βάσει υποκειμενικής ανάλυσης ή ερμηνείας, θα ορίσουμε ένα ανεξάρτητο μεμονωμένο άτομο στην κριτική επιτροπή.

7.3 Σε περίπτωση που κερδίσετε οποιαδήποτε προσφορά στο Site μας, με το παρόν αναγνωρίζετε και δίνετε τη συγκατάθεσή σας σε εμάς να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (όπως, ενδεικτικά, το όνομα, το ID του λογαριασμού Stars σας καθώς και τη χώρα καταγωγής σας) για να σας αναγνωρίσουμε ως νικητή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αν θελήσουμε να λάβετε μέρος σε κάποια διαφημιστική ή προωθητική καμπάνια που σχετίζεται με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Προσφορά τέτοιου είδους, θα ζητήσουμε τη γραπτή σας συγκατάθεση για οποιαδήποτε τέτοια χρήση εκ των προταίρων.

7.4 Αυτοί οι Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, οι Κανόνες τουρνουά και οποιοιδήποτε ισχύοντες Ειδικοί όροι αντιπροσωπεύουν όλο το συμφωνητικό μεταξύ υμών και ημών σε σχέση με κάθε Προσφορά που συμμετέχετε και αντικαθιστούν κάθε άλλη προηγούμενη εκπροσώπηση, συμφωνητικό, διαπραγμάτευση ή συμφωνία (γραπτή ή προφορική) μεταξύ του ημών και υμών. Εκτός των όσων ρητώς ορίζονται στο παρόν, όλες οι προϋποθέσεις, εγγυήσεις, εκπροσωπήσεις και όροι (που εκφράζονται ή εννοούνται από το νόμο) εξαιρούνται πλήρως. Η μη εγκυρότητα ή μη νομιμότητα ή η μη ισχύς όλων ή μέρους αυτών των Κανόνων δεν επηρεάζει ή εξασθενεί τη συνέχιση ισχύος των εναπομεινάντων Κανόνων.

7.5 Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε αυτούς τους Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, τους Κανόνες τουρνουά και τους Ειδικούς όρους κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, συμπεριλαμβάνοντας την ακύρωση, τροποποίηση ή κατάλυση της ισχύος οποιασδήποτε Προσφοράς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, αν θεωρήσουμε ότι η Προσφορά δεν είναι σε θέση να διεξαχθεί όπως ορίζεται. Τυχόν αλλαγές οποιασδήποτε Προσφοράς πρέπει να γίνουν στο Site και η συνεχής συμμετοχή σας σε οποιασδήποτε Προσφορά θα θεωρείται ως αποδοχή των προτεινόμενων αλλαγών, τροποποιήσεων ή μετατροπών.

7.6 Αυτοί οι Κανόνες και οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με αυτό θα βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας. Συμφωνείτε αμετάκλητα, υποκείμενα όπως αναφέρεται παρακάτω, ότι τα δικαστήρια της Μάλτας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν απαιτήσεις, αμφισβητήσεις ή διαφορές που αφορούν την Προσφορά και οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από αυτό και αμετάκλητα παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα έχετε να εναντιωθείτε στην ενέργεια της παραπομπής ενώπιον των συγκεκριμένων δικαστηρίων ή την αξίωση ότι η παραπομπή διεξήχθη σε άβολη τοποθεσία ή ότι τα εν λόγω δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία. Τίποτα από τα οριζόμενα σε αυτήν τη ρήτρα δεν περιορίζει το δικαίωμά μας να αναλάβει νομική δράση εναντίον σας σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ούτε η ανάληψη τέτοιας δράσης σε οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε δικαιοδοσίες αποκλείει την ανάληψη νομικής δράσης σε άλλες δικαιοδοσίες, ταυτόχρονα ή μη, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία τέτοιας δικαιοδοσίας.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε προσφορά, επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Ενημερώθηκε τον Φεβρουάριο του 2018.