Ιεραρχία χεριών

Τα χέρια πόκερ αποτελούνται πάντα από πέντε φύλλα. Για παράδειγμα, ακόμη κι εάν ένας παίκτης διαθέτει επτά φύλλα σε ένα παιχνίδι Seven-Card Stud, μόνο τα πέντε καλύτερα φύλλα του παίζουν. Δεν υπάρχουν χέρια που να αποτελούνται από έξι ή επτά φύλλα στο πόκερ. Επομένως, στο Seven-Card Stud το χέρι As Ad Qs Qd 6h 5d 3c κερδίζει το χέρι Ks Kd 9h 9s 7s 7d 2s, αν και το δεύτερο χέρι έχει τρία ζευγάρια ενώ το πρώτο δύο ζευγάρια. Παρομοίως, εάν τα κοινά φύλλα στο board σε ένα παιχνίδι Hold 'em είναι 9s 9h 7d Js 7c, το ποτ θα μοιραστεί σε δύο παίκτες που έχουν 6s 6d και 5c 5h, ακόμη και εάν ο παίκτης με τα δύο εξάρια προπορευόταν έως το φύλλο του river. Στο τέλος, και οι δύο παίκτες θα έχουν χέρια με δύο ζευγάρια, 9s 9h 7d 7c, με kicker βαλέ. Κανένας παίκτης δεν έχει υψηλότερο kicker από το χέρι του, ούτε κάποιο από τα ζεύγη των παικτών από χέρι (pocket pairs) δεν μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερο πεντάφυλλο χέρι από αυτό που εμφανίζεται στο board.

Αυτά είναι τα υψηλά χέρια που κερδίζουν σε παιχνίδια high και σε παιχνίδια high-low όπου το ποτ μοιράζεται, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Οποιοδήποτε χέρι σε μία κατηγορία της λίστας κερδίζει οποιοδήποτε χέρι σε οποιαδήποτε επόμενη κατηγορία. Για παράδειγμα, οποιοδήποτε straight flush (κέντα χρώμα) κερδίζει οποιοδήποτε four of a kind (καρέ), ενώ οποιοδήποτε flush (χρώμα) κερδίζει οποιοδήποτε straight (κέντα).

Royal flush: Πέντε συνεχόμενα φύλλα ίδιου χρώματος. Το υψηλότερο straight flush, έχοντας τον άσο ως υψηλό φύλλο, έχει ειδική ονομασία. Λέγεται royal flush (φλος ρουαγιάλ).

Κανένα από τα άλλα μικρότερα straight flush δεν έχει ειδική ονομασία.

Straight flush: Στο showdown, εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν straight flush, κερδίζει το χέρι με το υψηλότερο φύλλο. Το 10d 9d 8d 7d 6d κερδίζει το 9s 8s 7s 6s 5s.

Four of a kind: Τέσσερα φύλλα ίδιας αξίας. Επίσης είναι γνωστό και ως καρέ.

Στο showdown, εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν four of a kind, κερδίζει το υψηλότερο χέρι. Το Kd Kc Kh Ks 5d κερδίζει το Jc Jh Jd Js Ad. Εάν πολλά χέρια έχουν το ίδιο four of a kind (κάτι που μπορεί να συμβεί σε παιχνίδια με κοινά φύλλα), κερδίζει το χέρι με το υψηλότερο άλλο φύλλο. Το Kd Kc Kh Ks Ah κερδίζει το Kd Kc Kh Ks Qd.

Full house: Τρία φύλλα ίδιας αξίας και δύο φύλλα μιας άλλης αξίας.

Στο showdown, εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν full house, κερδίζει το χέρι με τα υψηλότερα τρία όμοια φύλλα. Το 7h 7s 7d 3h 3s κερδίζει το 6s 6c 6h Ad Ah. Εάν πολλά χέρια έχουν τα ίδια τρία όμοια φύλλα (κάτι που μπορεί να συμβεί σε παιχνίδια με κοινά φύλλα), κερδίζει το χέρι με το υψηλότερο ζευγάρι. Το Kd Kh Ks As Ac κερδίζει το Kd Kh Ks Qh Qd.

Flush (Χρώμα): Πέντε φύλλα με το ίδιο χρώμα.

Στο showdown, εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν flush, κερδίζει το χέρι με τα υψηλότερα φύλλα. Όταν το υψηλό φύλλο είναι ίδιο, χρησιμοποιείται το επόμενο φύλλο. Όταν και τα δύο υψηλά φύλλα είναι ίδια, χρησιμοποιείται το τρίτο φύλλο και ούτω καθεξής. To 8h 7h 6h 5h κερδίζει το Ks Qs Js 9s 8s, και το Jd 10d 9d 8d 4d κερδίζει το Jc 10c 9c 7c 6c.

Straight (Κέντα): Πέντε συνεχόμενα φύλλα. Ένας Άσος μπορεί να είναι high ή low.

Στο showdown, εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν staright, κερδίζει το χέρι με το υψηλότερο φύλλο. Το Ts 9d 8d 7c 6c κερδίζει το 8s 7h 6h 5c 4c.

Three of a kind: Τρία φύλλα ίδιας αξίας. Είναι επίσης γνωστό και ως trips ή, ειδικά σε παιχνίδια flop, ως set.

Στο showdown, εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν three of a kind, κερδίζει το υψηλότερο χέρι. Το Jh Jc Js 3d 2c κερδίζει το 10s 10c 10h Ah Kc. Εάν πολλά χέρια έχουν το ίδιο three of a kind (κάτι που μπορεί να συμβεί σε παιχνίδια με κοινά φύλλα), κερδίζει το χέρι με το υψηλότερο άλλο φύλλο. Το Jh Jc Js Ah Kc κερδίζει το Jh Jc Jd Ah Qd.

Δύο ζευγάρια: Δύο φύλλα ίδιας αξίας και δύο φύλλα μιας άλλης αξίας.

Στο showdown, εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν δύο ζευγάρια, κερδίζει το χέρι με το υψηλότερο ζευγάρι. Το As Ac 2h 2s 3d κερδίζει το Kd Kc Qh Qs Jd. Στο showdown, εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν το ίδιο υψηλότερο ζευγάρι, κερδίζει το χέρι με το δεύτερο υψηλότερο ζευγάρι. Το 10s 10c 8s 8c 4d κερδίζει το 10h 10d 7s 7h Ad. Στο showdown, εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν τα ίδια δύο ζεύγη, κερδίζει το χέρι με το υψηλότερο άλλο φύλλο (που είναι επίσης γνωστό ως kicker). Το Jh Jd 9h 9d 4h κερδίζει το Js Jc 9c 9s 3s.

Ένα ζευγάρια: Δύο φύλλα ίδιας αξίας.

Στο showdown, εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν ένα ζευγάρι, κερδίζει το χέρι με το υψηλότερο ζευγάρι. Το Ah Ad 5d 4h 3c κερδίζει το Kh Kd Ac Qd Js. Στο showdown ανάμεσα σε παίκτες που έχουν το ίδιο ζευγάρι, κερδίζει το χέρι με το υψηλότερο άλλο φύλλο (ένα ή περισσότερα). Το Js Jh 9d 8s 4d κερδίζει το Jc Jd 9h 8c 3s.

Κανένα ζευγάρι: Τίποτα από τα παραπάνω.

Εάν στο showdown κανένα χέρι δεν έχει ζευγάρι ή καλύτερο, κερδίζει το χέρι με το υψηλότερο ή τα υψηλότερα φύλλα. Όταν το υψηλό φύλλο είναι ίδιο, χρησιμοποιείται το επόμενο φύλλο. Όταν και τα δύο υψηλά φύλλα είναι ίδια, χρησιμοποιείται το τρίτο φύλλο και ούτω καθεξής. Το Ac 9s 5d 4c 2h κερδίζει το Kd Qs Jd 10c 8h και το Jh 10c 9h 7c 4d κερδίζει το Jc 10h 9s 7s 2d.